ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (2022) (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α' ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 6Η ΕΚΔΟΣΗ

Λεπτομέρειες
Κωδικός Είδους:
250773
Εκδότης:
Συγγραφέας:
EAN:
9786185325855
Σελίδες:
696
Χώρα έκδοσης:
ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία έκδοσης:
01/10/2022
Βάρος:
1.130 kg
Κατηγορία:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Περιγραφή
Δεοξυριβονουκλεοτίδια, αντίστροφη μεταγραφάση, ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια, περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που καλούνται να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές προκειμένου να ανταποκριθούν στο μάθημα της Βιολογίας Γ' Λυκείου Σπουδών Υγείας. Είναι, πράγµατι, τόσο δύσκολη η Βιολογία και τόσο περίπλοκο το µυστήριο της ζωής; Η µελέτη του µυστηρίου αυτού αποτελεί ένα γοητευτικό ταξίδι στον κόσµο της γνώσης, ενώ το µάθηµα της Βιολογίας, υπό την κατάλληλη ερµηνεία, αποδεικνύεται ενδιαφέρον και κατανοητό. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να συνοδοιπορήσει µε τους υποψηφίους στο ταξίδι αυτό και να ερµηνεύσει, µε τρόπο απλό αλλά επιστηµονικό, βιολογικά φαινόµενα και εργαστηριακές τεχνικές που περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη. Κάθε κεφάλαιο περιέχει: πλήρη ανάλυση της θεωρίας, η οποία συνοδεύεται από εικόνες, σχήµατα και διαγράµµατα, επεξήγηση δυσνόητων σηµείων της ύλης, χρήσιμη μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων, υποδειγµατικές ασκήσεις µε πλήρη απάντηση, ασκήσεις προς λύση, ερωτήσεις κλειστού τύπου και σύντοµης ανάπτυξης, Ακολουθούν συνδυαστικά θέματα με ασκήσεις (προσθήκη παρούσας έκδοσης) και ερωτήσεις κρίσεως µε απάντηση. Στο τέλος του βιβλίου, απαντώνται όλες οι ασκήσεις προς λύση, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και σύντοµης ανάπτυξης, καθώς και οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου.
Παραγγελία
Τιμή με ΦΠΑ: 25,01 €
© Τσιγαρίδας Ξενόγλωσσα Βιβλία 2024