ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Λεπτομέρειες
Κωδικός Είδους:
285190
Εκδότης:
EAN:
9789600240535
Σελίδες:
228
Χώρα έκδοσης:
ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία έκδοσης:
01/10/2023
Βάρος:
0.414 kg
Κατηγορία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
Υποκατηγορία:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή
Με το βιβλίο αυτό, καλύπτεται το σημαντικό κενό της μακροχρόνιας απουσίας μιας ενιαίας θεωρητικής προσέγγισης περί της αυτονομίας και της μελέτης του φαινομένου της διαφθοράς, καθώς και της αναζήτησης και της διαχείρισης των μορφών αυτού. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται ο επιστημονικός ορισμός του φαινομένου, οι προϋποθέσεις γένεσης και ανάπτυξής του· αναλύονται επίσης, οι πηγές διαμόρφωσης, διάγνωσης και μελέτης των μορφών του φαινομένου της διαφθοράς στους ανά τον κόσμο κοινωνικούς χώρους. Το δεύτερο μέρος, επικεντρώνεται στην οριοθέτηση της έννοιας της μορφής διαφθοράς, των διαστάσεών και της ταυτότητας επίπτωσης αυτής, καταλήγοντας στην παρουσίαση και ανάλυση του Κώδικα των μορφών του φαινομένου της διαφθοράς. Με το τρίτο μέρος του βιβλίου, τίθενται τα ζητήματα της θέσεως, του ρόλου και του στόχου του εκάστοτε μελετητή του φαινομένου της διαφθοράς, σε σχέση, τόσο με τον επιστημονικό βηματισμό έρευνάς του όσο και με την πρόκληση του διαφθορολογισμού. Στο τέταρτο μέρος, με την ανάδειξη κεντρικών επιστημολογικών ζητημάτων και την τεκμηρίωση της αυτονομίας και της ενότητας του φαινομένου, αναλύεται η θεωρία του φαινομένου της διαφθοράς, καθώς επίσης, οι έως σήμερα επιστημονικώς αναγνωρισμένες μορφές του φαινομένου όπως αυτές αποδίδονται στον Κώδικα των μορφών του. Τέλος, στο Παράρτημα του βιβλίου, παρουσιάζονται για το χρονικό ανάπτυγμα των τελευταίων τριάντα ετών, οι γεωγραφικές περιοχές διαφθοράς και επιπτώσεων των μορφών της για όλες τις χώρες του κόσμου, σύμφωνα με τον δείκτη Corruption Footprint Index-CFI, σε συνδυασμό με δύο δεδομένα: αφενός τις χώρες εκείνες, οι οποίες, αποτελούν πηγές πρώτων υλών για τις ενεργειακές αναζητήσεις και μεταβάσεις, αφετέρου, εκείνες τις χώρες, οι οποίες προσφέρουν ασφάλεια απόθεσης πλούτου στην σύγχρονη παγκόσμια οικονομία και κινητικότητα.
Παραγγελία
Ενιαία Τιμή
Τιμή με ΦΠΑ: 10,60 €
© Τσιγαρίδας Ξενόγλωσσα Βιβλία 2023