ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 10Η ΕΚΔ. (2024)

Λεπτομέρειες
Κωδικός Είδους:
290723
Εκδότης:
EAN:
9786185524258
Χώρα έκδοσης:
ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία έκδοσης:
01/01/2024
Κατηγορία:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Περιγραφή
Το συγκεκριμένο βοήθημα λειτουργεί συμπληρωματικά με το βοήθημα Θεματολόγιο Πηγών Νεοελληνικής Ιστορίας των εκδόσεων Μπαχαράκη, στο οποίο παρουσιάζεται επικαιροποιημένη και λεπτομερής μεθοδολογία για την ανάλυση των πηγών, την επεξεργασία στατιστικών πινάκων, τον σχολιασμό εικόνων και γελοιογραφιών· το ίδιο βοήθημα περιλαμβάνει υποδειγματική ανάπτυξη ιστορικών παραθεμάτων και πάνω από 400 σελίδες με επιλεγμένες πηγές, με συνδυαστικά θέματα και πολυτροπικά κείμενα για εξάσκηση. Η τελευταία ενότητα του βιβλίου περιλαμβάνει τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, από το 2000 και εξής με αναλυτικές απαντήσεις, ειδικότερα στην ομάδα Β' που καλύπτει τον ευαίσθητο και δυσπρόσιτο χώρο των πηγών. Η διεξοδική και πλήρης ανάπτυξη των παραθεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων κρίθηκε αναγκαία συνθήκη, προκειμένου να γίνει απόλυτα αντιληπτή η εργώδης πνευματική προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κατά την προετοιμασία του ο υποψήφιος, αφενός για να κατανοήσει τον τρόπο της προσέγγισης των πηγών και αφετέρου να εντυπώσει την αδήριτη ανάγκη να «δαμάσει» τον χρόνο των 180 λεπτών που πολλές φορές κατέστη αδυσώπητος πολέμιος. Στο σημείο αυτό οφείλονται ευχαριστίες στους συναδέλφους και φίλους Μαρία Παπαδημητρίου-Μπαχαράκη, Γιάννη Σταμάτη, Στέλιο Κουρή, Νίκο Στεφάνου, Δημήτρη Τσολάκη και Αντώνη Παπαγιαννόπουλο για την πολύτιμη συμβολή τους στην ανάπτυξη των ενδεικτικών απαντήσεων στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Παραγγελία
Ενιαία Τιμή
Τιμή με ΦΠΑ: 23,32 €
© Τσιγαρίδας Ξενόγλωσσα Βιβλία 2024