ΜΗΔΕΝ-ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Λεπτομέρειες
Κωδικός Είδους:
285247
Συγγραφέας:
EAN:
9789605715830
Σελίδες:
230
Χώρα έκδοσης:
ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία έκδοσης:
01/10/2023
Βάρος:
0.000 kg
Κατηγορία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
Υποκατηγορία:
ΔΟΚΙΜΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Περιγραφή
Σε αυτό το βιβλίο εξετάζεται η ορθολογική επιλογή προτύπων και η αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειών δράσης. Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια από τις βασικές εκφάνσεις του οργανωσιακού φαινομένου, η μελέτη της οποίας κατευθύνει το διοικητικό στέλεχος στην άσκηση μιας ορθολογικής, αποδοτικής και τελικά αποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας. Στην ανάλυση υποβάλλονται τα ορθολογικά υποδείγματα απόφασης καθώς και υποκειμενικές παράμετροι που ενυπάρχουν. Από πολλούς συγγραφείς εύστοχα παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους ορισμούς της απόφασης υποδηλώνουν ότι ο αποφασίζων διαθέτει εναλλακτικές λύσεις, ώστε η τελική του επιλογή, για την επίτευξη ενός στόχου, είναι αποτέλεσμα συγκρίσεως μεταξύ των εναλλακτικών ενεργειών και αξιολογήσεως των συνεπειών τους. «Ο Simon πιστεύει ότι ο ορθολογισμός ασχολείται με την επιλογή μεταξύ των προτιμώμενων εναλλακτικών ενεργειών δράσης και συμπεριφορών, σε σχέση με κάποιο αξιακό σύστημα, όπου οι επιπτώσεις των συμπεριφορών μπορούν να αξιολογηθούν» Η ανάλυση ξεκινά με μια επισκόπηση και μια εννοιολογική προσέγγιση της λήψης αποφάσεων, σε μια προσπάθεια κατανόησης του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η σημαντική αυτή διοικητική λειτουργία. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά γίνεται στο πολύ σημαντικό ζήτημα της διοικητικής αποδοτικότητας (efficiency), η επίτευξη της οποίας αποτυπώνει και την ορθή λειτουργία μιας οργάνωσης, είτε αυτή ανήκει στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.
Παραγγελία
Ενιαία Τιμή
Τιμή με ΦΠΑ: 17,00 €
© Τσιγαρίδας Ξενόγλωσσα Βιβλία 2023